-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

تعریف خنده آور محمود «طرزی» از «پولیتیک»

اشاره: محمود «طرزی» یک رشته کژخیالی ها و زباله نویسی های دیگری هم دارد که زیاد مایۀ شگفتی نیست. آن بیچاره آب و دانه خورِ نظام های یک سویه نگر وسنتی بود. طرزی از یک نگاه چیزی را برهنه کرده است که از نادرخان تا کنون، چندین نسل، آن نوع «پولیتیک» را شاهد بوده است.این تکه را از برگۀ فهیم «رسا» برداشتم. فهیم نکته گیر، به نقل از شادروان محمود «طرزی»  نوشته است: «در سیاست و پولیتیک افغانستان، در زیر کاسه نیم‌کاسه‌ها و در زیر پرده پرده‌ها گنجایش دخول را ندارد. صاف، ساده و به اصطلاح خود ما، "افغانی" یک پولیتیک است.» smile emoticon
ــــ محمود طرزی، سراج‌الاخبار

اشارۀ پایانی: یک تعداد آدم ها فهمیده و نافهمیده، محمود طرزی را «پدر ژورنالیزم» لقب داده اند، ازجمله، مرحوم استاد کاظم آهنگ. یک روز در پشاور، درین باره از استاد استفهام کردم. او طرفم دور خورد وگفت: مگر کس دیگری غیراز طرزی بود؟
من گفتم: اگر از دبیر شمس النهار و سیدجمال الدین افغان ( ماقبل متأخران) که بگذریم، داوی «پریشان» و عبدالرحمن لودین، جویا، محی الدین انیس، فیض محمد کاتب و غلام محمد غبار، زنده وسلامت بودند؛ این «پدر» از کجا آمد؟ استاد به خنده گفت: بچیم استنطاق نکو!