-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

پند نامۀ والی فاریاب به والی بلخ

سید انور «سادات» عنوانی عطا محمد «نور» چنین نوشته است:
جناب آقای عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ!


اعلامیه گونه که در پیوند به درگیری شب گذشته المار از طریق صفحه فیسبوک خود منتشر کرده اید مطالعه کردم.
فراتر از یک اعلامیه بالای هیات رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان و هیات رهبری ولایت فاریاب عقده گشایی کرده اید.
مدت شش ماه میشود من به صفت والی فاریاب ایفا وظیفه میکنم و همه سعی و تلاش من بخاطر اتفاق و وحدت مردم عزتمند فاریاب از اقوام مختلف و از اقشار مختلف بوده است.
در این مدت کم آموخته ام که یک والی دولت باید بی طرف و عادل باشد. همه اقوام،احزاب سیاسی و نهاد های فعال جامعه مدنی را احترام نماید و از ظرفیت ها و توانمندی های شان بخاطر بهبود امنیت،رفاه اجتماعی،صلح و شگوفایی استفاده اعظمی نماید.
از دیدگاه های متفاوت از مفکوره ها از فرهنگ و از شخصیت های نخبه سایر اقوام و احزاب سیاسی و نهاد های مستقل ترس و هراس نداشته باشد.و آموخته ام که یک والی به وظایف والیان دیگر ولایات مداخله و غرض نداشته باشد.
من عضو برجسته کمیته سیاسی جنبش ملی اسلامی افغانستان و یکی از شاگردان مکتب فکری جنرال دوستم بزرگ هستم که به ما آموخته است منافع ملی را در نظر داشته همه احزاب و سازمان های سیاسی دیگر را احترام کنیم.
هرکسی که در مقابل دشمن مشترک مردم افغانستان (طالبان و تروریستان) یک سنگ هم پرتاب کند دوست من و برادر من است. ای کاش شما هم می آموختید.
اختلافات و درگیری مسلحانه میان اعضا احزاب سیاسی قطعن مورد تایید و قبول ما نیست؛ بخصوص احزاب جنبش ملی اسلامی افغانستان و جمعیت اسلامی افغانستان.
ما برخورد و روابط بسیار نیک با اعضا محترم جمعیت اسلامی در فاریاب داریم. مولوی صاحب اسدالله جمالی ریس کمیته صلح و همچنان مسوول شورای ولایتی فاریاب جمعیت اسلامی هستند که در همه مشوره های مهم و تصمیم گیری ها با ما یکجا هستند.
هرگاه که خواسته باشند بدون اینکه وقت تعیین بکنیم میتوانند با من ملاقات کنند و روی مسایل مهم تبادل افکار میکنیم. 
آیا شما در یکماه چند نفر از اعضا محترم جنبش را پذیرش کرده به مشکل شان رسیده گی میکنید؟
ما به نیروهای مردمی که اعضا محترم جمعیت هستند و در مناطق دور دست در کنار نیروهای امنیتی در مقابل تروریستان میجنگند با هلیکوپتر مهمات و تجهیزات شان را اکمالات میکنیم. شما در بلخ به چند قوماندان اسبق جنبش اجازه نفس کشیدن را داده اید؟
وقوع درگیری دیشب در ساحه چغاتک ولسوالی المار میان یک تعداد اعضا جنبش که بنابر اختلافات ذات البینی با اعضا جمعیت از خانه های شان کشیده و رانده شده بودند و اکنون میخواستند که دوباره به خانه های شان برگردند؛ اتفاق افتاده و نیروهای مربوط جمعیت و وکیل صاحب فتح الله قیصاری و نسیم قوماندان امنیه المار که برادر جنرال صاحب فاروق قاطع میباشد به کمک نیروهای جمعیت شتافته اند و نیروهای نظام بای قیصاری قوماندان امنیه قیصار به کمک مهاجرین بیجا شده که عضو جنبش بوده اند، رفته و درگیر شده اند.
در نتیجه این درگیری مسلحانه متاسفانه که چند تن از فاریابی های عزیز ما شهید و زخمی شده اند.از آغاز درگیری هیات رهبری ولایت با تمام امکانات بخاطر توقف جنگ سعی و تلاش کرده اند که ساعت 7 صبح هیات متشکل از ارگانهای کشفی و امنیتی و رئیس محاسن سفیدان فاریاب تحت ریاست سارنوال صاحب نظامی فاریاب به منطقه اعزام و چگونگی قضیه را تحت غور و بررسی گرفته اند.
مقامات عالی دولت طی تماس های جداگانه از مقام ولایت گذارش اخذ کردند و بعداز ظهر به اساس هدایت جلالتماب معاون صاحب اول ریاست جمهوری کندک اردوی ملی تحت قومانده ریس ارکان لوا در ساحه جابجا و میان طرفین آتش بس برقرار نموده منطقه حایل ایجاد و امنیت بیجاشدگان که دوباره بخانه های شان برگشتند را تامین کرده است.
چگونگی دقیق قضیه بشکل جدی بررسی خواهد شد. ما سعی میکنیم آرامش را در ساحه تامین و از بیشتر آسیب دیدن مردم جلوگیری نماییم.
متاسفانه دایه های مهربانتر از مادر مثل جناب عالی اختلافات را تشدید میبخشند.
خوب خواهد بود از تداخل وظیفه یی جلوگیری نماییم و اگر فایده تان به فاریاب نمیرسد ضررتان هم نرسد.
سید انور سادات
والی ولایت فاریاب