-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

پیام میلیون ها نفر به دکترغنی، از زبان ویدا «ساغری»نوشته ای برخواسته از واقعیت از ویدا ساغری...
رئیس جمهور! هنوز ناجو های تنه بریده از پارچه های فولادی عمگین اند. .. و نجلا کنار شقیقه اش تکه پاره خمپاره دارد و هنوز سیما الاشه ندارد ودهان کج شده اش تباهش کرده است و محمود پای پلاستیکی اش رادرخفا گریه میکند ..
رئیس جمهور! حکمتیار وگلبدین واژه های ترسناک درقاموس تاریخی نسل منست. 
رئیس جمهور! من از گلبدین حکمتیار فقط راکت را به خاطر میآورم و سخت میترسم !