-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

خوشمزه ترین یادداشت اعتراضی این هفته

نوشته یی حسابی و جاالب از قلم رؤف «اجمل»


مثلاً جناب یک انسان فوق العاده رشوت بگیر است، شاید در ماه "گردنم بسته نشه" نزدیک به ده هزار دالر قندو و قروت کند؛ اما چنان از نیروهای امنیتی انتقاد میکند که گویی عقل کل است. هنوز ترق یک شلیک به گوش نرسیده که همه را از پاچه سگ می کشد که بسیار ناکارا استند و مدیریت ضعیف دارند.
عزیز دل برادر! رشوت گرفتن خودت جرم و گناه سنگین است یا ضعف فلان مقام و مسوول؟ یا گاهی هم شده که از خود انتقاد کنی و سر به گریبان پرتی!؟