-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

آیا کدام نیرویی می تواند در درازمدت، روریزم و شریعت را بالای مردم افغانستان به بهانه مذاکره صلح تحمیل کند؟ این یک بازی فصلی است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر «هبت الله آخندزاده» پای میز مذاکره نیاید، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بار دیگر رهبر طالبان را هدف حملات خود قرار ندهند.