-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

سفارت امریکا دریک پیام فوری به شهروندان آن کشور از یک رشته تلاش ها در کابل به هدف ربودن اتباع خارجی و امریکا هشدار داده است. در اطلاعیه سفارت از درجه بلند تهدید ها برای گروگان گیری امریکاییان درکابل سخن رفته است. دراطلاعیه گفته شده یک مورد تلاش برای آدم ربایی به روز دوشنبه صورت گرفته است.