-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

خبرهای تصدیق ناشده مشعر اند  که ظاهرن جنرال جرئت طرح رفع کدورت بین حکمتیار و جنگجویان پنجشیری تبار را مطرح کرده. من که جنرال را می شناسم او در نخستین فرصت، حکمتیار را خواهد کُشت!