-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

آمدن حکمتیار اگر بدون توافق امریکا- ایران باشد، جنگ بزرگی درپیش خواهد بود.

همایون‌جریر دامادحکمتیار:
پنجشیر مطمین ترین پایگاه برای استقراربیش از بیست هزار افراد مسلح حزب اسلامی خواهد بود.
اشاره: پنجشیر یک سنگر استراتیژیک است. حساب باز کردن انگلیس، امریکا و پاکستان برآن، ضد حملۀ ایران و روسیه را تقویت می کند.


همان جریر در مصاحبه ای باخبرگزاری الجزیره گفت قرار است قرارگاه های حزب اسلامی در بازارک، پریان، رُخه، پچغور و نقاط حاکم استان پنجشیر ایجاد وافراد حزب با خانواده هایشان در پنجشیر مسقتر وجاگزین خواهند شد.
این درحالیست که چند روز قبل جمعه خان همدرد نیز درمصاحبه ئی با خبر گزاری «العماره» گفته بود که در دیدار با سران جمیعت از جمله «جنرال جرات» برای ایجاد پایگاه وقرارگاه های حزب در پنجشیر توافق صورت گرفته است.