-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

در بحث گذراندن خط برق از سالنگ ها یا بامیان، بازی تنگاتنگ اپراتیفی در سطح کشورهای منطقه به محوریت ایران جریان دارد. این مسأله ادامه بازی بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان است که بیست سال است مضمون کشمکش بین ایران و کشور های دیگر است.
این قضیه از نظر ریشه یی، عوامل داخلی ندارد اما به وسیله حلقات داخلی به تشنج کشیده شده است. پلان حکومت این است که حوزه بامیان و حوزه هندوکش به طور یکسان به روشنایی برسد. اما مراجع قدرتمند منطقه یی تلاش دارند که این مسیر به دلایل امنیتی و کشاکش داخلی منحرف شده و پروژه از راه ایران به شبه قاره امتداد یابد.