-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

فشار های پاکستان برای خم کردن زانوی حکومت کابل آغاز شده است. حمایت آشکار از طالب، موج فشار بر پناهنده گان افغان که دهه هاست در صوبه سرحد زنده گی دارند؛ نمودار های برجستۀ یک فصل جدید فشار بر افغانستان است. این درحالی است که دکترغنی حرف مفتی پراند و جنگ بی رحمانه را علیه طالب به زبان اعلام کرد اما گزارش ها می رسانند که درعمل همان آش است و همان کاسه.
صد ها تروریست اعدامی در زندان به سر می برند اما جامعه جهانی از اعدام آنان جلوگیری می کند. تمام تلاش ها درمسیر تشدید جنگ در شمال ادامه دارد. آوردن گلبدین حکمتیار کلید زدن جنگ بین التنظیمی در شمال است. اخوانی های جمیعت اسلامی که اکنون همیاری با راکت پرانان سنتی را تظاهر می کنند، هدف اصلی پروژه استند.