-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

متاسفانه تحرکات برای محاصره حکومت بلخ شروع شده است. با آمدن احتمالی حکمتیار به داخل افغانستان بر شیپور تصفیه حساب با استاد عطا «نور» با تمام قدرت دمیده خواهد شد. همه چیز به طور همزمان درحال وقوع است. مولفه ها برای یک آغاز هولناک دریک رابطه زنجیره یی به چرخش در آمده اند. شروع ماجرا از تصادم جنبش و جمیعت خواهد بود و سپس جمعه خان همدرد وارد صحنه شدنی است.
اکنون خطری که به طور مهندسی شده مدت کوتاهی زیر سایه خزیده بود با کشته شدن زما ن قاطع ریس شورای جوانان جمعیت اسلامی درشمال دیو آسا درحال سر بلند کردن است. یا حکمتیار شمال را گشت می زند یا آن که همراه با خودش حکومت کنونی را سر به تالاق خواهد کرد.  غایله با یک هجوم انتقامی جمیعت رسمن آغاز خواهد شد.