-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

از زبان قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته شده است که مخالفان مسلح که گفتگو های صلح را رد کرده اند، مورد هدف نظامی قرار می‌گیرند.
این قول، از هر جهت نادرست است. نه صلحی درکار است و نه ناتو، توان رزمیدن و کشتن یک یک رهبران طالبان را دارد. پاکستان توان آن را دارد که با ناتو هزار سال بجنگد و طالب وملا وارد میدان «جهاد» کند. ناتو ظاهراً آدرس را عوضی بیان می کند.