-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

خیزش همه گانی نیاز است نه جلسه بازی

احمد «بهزاد» فعال سیاسی وعضو مجلس

هماهنگی عمومی و خیزش متحدانه
با تلاش و حضور به موقع مردم ما در راستای دفاع از عدالت ، برابری و رواداری و حمایت قاطعانه از امتداد خط انتقال برق توتاپ از مسیر بامیان - میدان وردک ، صبح امروز نشست مهمی با حضور چهره های فعال جامعه ما در قوای مختلف برگزار شد و تصامیم مثبت و اثر بخشی اتخاذ گردید.
در اینجا لازم است به عنوان یکی از میلیون ها انسان دردمند و عدالتخواه این سرزمین درد و رنج از همه بزرگان و فعالان جامعه ام بخواهم که به تعهدات خود نزد مردم وفادار باشند ؛ و از همه دوستان و... عزیزان بطلبم که برای بسیج همه نیروها و توان ها از طرح مباحث تشتت آفرین و مسائل حاشیه ای اجتناب ورزند.
برای دفاع از حقوق مردم و پاسداری از منافع کلان ملی به همبستگی و خیزش متحدانه ضرورت داریم.
به یاری خدا و به همت خلق خدا عدالت و برابری تحقق خواهد یافت.