-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

حکمتیار القاب «اعزازی» می خواهد.

روزگار حکمتیار سرانجام به کجا کشید! القاب اعزازی چیست؟ القاب قهرمان ملی، شهید وحدت ملی وازین قبیل که اعزازی نیست؛ واقعی است، لقب اعزازی به چه معناست؟ لقب اعزازی یعنی نقل های چوبی که خوب جیب را پر می کند اما سد جوع نمی کند.
اشاره: اگر حکمتیار خودش را به «تگی» میزند که قسمش پوره شده و نیروهای خارجی بیخی کاهش می یابند؛ اشتباهی را مرتکب می شود که از گناه راکت باری هایش به مراتب فزون تر است.

وحید م‍‍ژده، تحلیلگر مسایل سیاسی در برنامه «خط كابل» گفت: با توجه به آنچه در سایت رسمی حكمتیار می خوانیم، به نظر می رسد كه حكمتیار به طور جدی قصد دارد به افغانستان بیاید. البته در دوران كرزی هم اعضای حزب آنها شانزده بار به كابل آمدند و با كرزی مذاكراتی داشتند اما نتیجه ای در بر نداشت. اما به نظر می رسد كه اینبار با تغییری كه در یكی از مواضع بسیار تندورانه خود، که همان خروج نیروهای خارجی است داده اند،‌ یك قدم به پیش گذاشته اند.

وی، ادامه داد: در گذشته یكی از شرط های اساسی حكمتیار این بود كه باید نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. حالا بخش عمده آنها از افغانستان خارج شده اند اما در گذشته می گفتند كه باید تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان تعیین شود و اعتقاد داشتند كه افغانستان تحت اشغال است. حالا كه تعداد نیروهای خارجی در افغانستان بسیار كاهش یافته است، می توان گفت كه در آینده هم این تعداد كمتر خواهد شد. بنابر این در حال حاضر ضروری نیست كه بر این مساله تاكید داشته باشند.

مژده، در مورد خواسته های حزب اسلامی از حکومت می گوید: حكمتیار خواهان این است كه وقتی به کابل می آیند یك عنوان اعزازی به آنها داده شود،‌ همچنان می خواهد كه در قانون انتخابات افغانستان تغییر آید. یعنی انتخابات به صورتی انجام شود كه احزاب سیاسی در آن نقش پررنگ تری داشته باشند. مساله بعدی مساله آزادی زندانیانی است كه از حزب اسلامی در زندان ها هستند. البته این مسایل مسایلی است که دولت، به آسانی می تواند به آنها توجه کند. از خواست های دیگر وی این است كه نامش از لیست سیاه بیرون شود. خواست دیگر وی این است كه كمپ شان از پاکستان به كابل انتقال داده شود.