-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

طرح جالب اسدالله عمرخیل والی کندز: رئیس جمهور باید به دکترضیـأ والی تخار دستور دهد که حمله را  از استقامت تخار به عقب جبهات طالبان در کندز آغاز کند.