-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

جنگ سالاران نوظهور محلی در هرات از مرحله مستی به «غرمستی» گذر کرده اند. من در حیرتم که مجید روزی، آن مرد رزم و بزم، از چه رو، قاش پیشانی خاطیان درون شهری را نگاه می کند و با لبخند آنان به لبخند می آید و با جدیت آنان، چهره اش اخمو می شود!؟
شبح اسماعیل خان مثل این که دود شده است.