-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

جنگ سالاران نوظهور محلی در هرات از مرحله مستی به «غرمستی» گذر کرده اند. من در حیرتم که مجید روزی، آن مرد رزم و بزم، از چه رو، قاش پیشانی خاطیان درون شهری را نگاه می کند و با لبخند آنان به لبخند می آید و با جدیت آنان، چهره اش اخمو می شود!؟
شبح اسماعیل خان مثل این که دود شده است.