-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

اکثروفاداران حکمتیار به طالبان پیوسته اند.

لاس انجلس تایمز
حکمتیار مانند جنرال دوستم و محمد محقق متهم به جرایم جنگی اند.


رادیو آزادی: روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد مذاکرات صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار به نشر رسانیده است.

به نوشته روزنامه حزب اسلامی حکمتیار دومین بزرگترین گروه شورشی در افغانستان تلقی می‌شود ولی جنگجویانش در میدان جنگ خیلی فعال نیستند و اکثر وفاداران وی به طالبان پیوسته اند اما با آنهم مصالحه با حکمتیار یک موفقیت برای رئیس جمهور اشرف غنی خواهد بود که تلاش‌های صلح اش با طالبان با کندی مواجه بوده است.

چهارچوبی توافقنامهء که بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به آن دست یافته شده است از این حزب می‌خواهد بخشی نظامی اشرا خلع سلاح نموده، قانونی اساسی افغانستان را احترام کند و روابط با گروه های دیگر مخالف حکومت را قطع نماید.

حکومت در بدل، تمام زندانیان حزب اسلامی را به عینی شکلی عفو کند که ملیشه های دیگری را که علیه شوروی سابق می‌جنگیدند و متهم به کشتار مردم عام بودند، عفو کرد.

لاس انجلس تایمز از قول محمد عمر داود زی وزیر داخله اسبق افغانستان نوشته که از حمایت حکمتیار از پروسه صلح استقبال نموده ولی ابراز شک و تردید کرده است که این مسئله بتواند بر مسیر خشونت‌ها تأثیری داشته باشد.

داودزی گفته است حکمتیار از چندی به اینسو یک جانب قوی و عمده در جنگ‌های افغانستان نبوده است.

لاس انجلس تایمز می‌نویسد، حکمتیار شاید مثل قوماندانی اسبق ملیشه ها به شمول جنرال رشید دوستم و محمد محقق که هر دو متهم به جرایم جنگی بوده و از مقامات ارشد حکومت فعلی اند، در تطابق با قانون عفو سال ۲۰۰۷ که از سوی رئیس جمهور اسبق حامد کرزی توشیح شده بود، از پیگرد قانونی محفوظ بماند.