-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

به قول قاسانی (از بزگواری های)حجاج بن یوسف

آتشکده ای که در زرین اش را به کعبه بردند.
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

 
کشف های تازه در ارتباط با آتشکده ای که در زرین اش را به کعبه بردندشنبه 21 می 2016 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد که در کاوش هایی که می تواند در ارتباط با آتشکده «فردقان» باشد آثار معماری تازه ای کشف شده است. محسن کریمی سرپرست هیات گمانه زنی گفت که به بقایای یک ستون شبدری شکل با مصالح آجر و ساروج دست یافته اند و به حدود صد قطعه سفال با لعاب و بدون لعاب.
 
این آثار تاریخی در آغل یک خانه مسکونی در فردقان به دست آمده و گویا کاوش ها ادامه خواهد داشت. ایشان همچنین گفته است که: «بررسی صورت گرفته در بافت معماری روستا نشان می دهد که بقایای یک قلعه عظیم با دیوارهایی بلند در داخل روستا قرار دارد و بقایای آتشکده مورد نظر در مرکز قلعه و محل ثقل آن واقع شده است.»
روستای تاریخی فردقان در 100 کیلومتری شمال غرب اراک، مرکز استان مرکزی، واقع شده است. در این روستای تاریخی بقایای معماری منتسب به یک آتشکده باقی مانده است.
 
بنا به گفته ابن فقیه همدانی در کتاب «مختصر البلدان»، و محمدبن حسن قمی در کتاب «تاریخ قم»، پس از حمله اعراب به ایران در زرنگار این آتشکده به وسیله حجاج بن یوسف که به ایران ستیزی معروف است کنده و به کعبه منتقل شد.
گفته می شود که ابن سینا، پزشک مشهور ایرانی هم مدتی در این مکان زندانی بوده است. اما به نظر نمی رسد که گفته مبنای تاریخی درستی داشته باشد.
این آتشکده در قرن سوم قمری به وسیله حاکم قم تصرف و ویران شد.
و جالب است که این آتشکده ها، در روزگار کنونی، دوباره یکی یکی از خاک سر می کشند. و حضور خود را به رخ آن هایی می کشند، که شباهتی حیرت انگیز به حجاج بن یوسف دارند.