-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

پروژه توتاپ به قول ( خودشان) چنان دایزاین شده بود که دست هزاره را به یخن تاجک و دست هر دو را به یخن پشتون بیاندازد. گزارش ها می رسانند که تمامی طرح ها رو به ناکامی است. میدان سازی به حکمتیار که قبلن شکست خورد؛ شکست امروزی اش نیز در کابل رقم میخورد.