-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

تایید رسمی تبانی پاکستان- امریکا در کشتن ملامنصور
به گزارش روزنامه «داون» وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که مقامات آن کشور یک روز پیش از حمله طیارۀ بی سرنشین امریکایی بر رهبر طالبان از ماجرا مطلع شده بود. دریک نامه خبری متشرشده از سوی وزارت خارجه، گفته شده است که نخست وزیر نواز شریف و راحیل شریف- رئیس ستاد ارتش- پیشاپیش ازین مسأله آگاه شده بودند. این درحالی است که به سلسله غلط گویی های مقامات اسلام آباد، سرتاج عزیز مشاور نواز شریف گفته بود که رهبران طالبان در آن کشور حضور ندارند!