-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

گزارش های تازه مشعر اند که احداث خط برق مطابق تجاویز تکنیکی وزارت انرژی و کمپنی فیشنر، از مسیر سالنگ عبور خواهد کرد. نماینده های هزاره در کمیسیون و در دولت، کم کم با استدلال های تکنیکی مبتنی با ارقام و آمار کنار آمده اند. در کمیسیون ویژه درمورد خطرات وتغییرات احتمالی پروژه و حتی امکان الغا یا انحراف مسیر از خاک افغانستان نیز بحث کرده است.