-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

از برگه خسرو کاوش

زلمی خلیل زاد، نمایندہ،ص۱۲۶
'' ایتلاف شمال ثلث مجموع کل وزارت خانه ها را می خواست.......قانونی کوتاه نمی آمد.......ناوقت شب ابراهیمی، دابنز، ومن با دیپلومات های هندی،روس، ایرانی وآلمانی، تشکیل جلسه دادیم وقانونی را احضار کردیم. ....دوساعت کامل به قانونی توضیح دادیم که اگرخواست او عملی شود حکومتی همه شمول ودارای قاعده وسیع شکل نمی گیرد. قانونی استدلال کرد که آنان از زعامت گذشتند وآن را به کرزی دادند وحالا معقول است که وزارت خانه ها را بگیرند. تا ساعت ۴ صبح بحث ها ادامه یافت تا این که جواد ظریف [نمایندہ ایران ]ازجایش برخواست،قانونی را گوشه کرد وچیزی در گوشش گفت.پس از آن قانونی برگشت وگفت درست است، قبول دارم '' یادداشت: جواد ظریف حالا وزیرخارجه ایران است. او درسال۲۰۰۱ درنشست بن ازکشورش نمایندہ گی می کرد.