-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

اختراع رسانه یی نیویورک تایمز

نیویارک تایمز خبر شده که شبکه حقانی در رأس رهبری طالبان قرار گرفته. شبکه حقانی صرفن یک نام اختراعی است. گروپ های ریزرفی آی اس آی ظاهرن نام های مختلف دارد. 


روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد رسیدن شبکه حقانی به موقف رهبری در حلقۀ طالبان به نشر رسانیده‌است.

به نوشته روزنامه، مقامات افغان و امریکایی گفته اند رسیدن شبکه حقانی به موقف رهبری طالبان شورش‌های طالبان را شدت بخشیده‌است.

سراج الدین حقانی رهبر فعلی شبکه حقانی، معاون گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور است.

این شبکه که ماه گذشته در یک حمله خونین در کابل ۶۴ تن را کشت، در حملات مغلق شهری تجربه زیاد دارد.

نیویارک تایمز می‌نویسد که شبکه حقاتی در حلقه طالبان نفوذ درحال افزایش دارد که این مسئله نگرانی‌هایی‌ را در مورد یک تابستان خونین ایجاد کرده‌است.

نیویارک تایمز می‌نویسد، با وجودیکه شبکۀ حقانی بخشی از طالبان است، ولی همیشه مستقل بوده‌است.

به نوشته روزنامه، حال که امید صلح افغانستان هم کمرنگ شده‌است، نقش مهم شبکه حقانی در حلقه طالبان می‌تواند تنش در روابط افغانستان و امریکا با پاکستان را افزایش دهد زیرا کابل و واشنگتن می‌گویند، پاکستان شبکه حقانی را در خاک خود حفاظت می‌کند.

نیویارک تایمز از قول جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت ناتو در افغانستان نوشته که گفته است، سراج الدین حقانی در کنار نظارت از عملیات‌های روزانه طالبان و قوماندۀ عملیات‌ها نقشی مهمی در تعیین والی‌های طالبان دارد.