-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

گزارش ها می رسانند که این بار بامیان، بستر انقلاب و تحول است و در دربین حلقات داخلی حکومت تنش سختی در جریان است. اردوگاه ضد طالبان که از سیاست دوگانه دولت در رابطه به طالبان و  چشم پوشی از اعدام تروریست ها خشمگین اند، به بهانه توتاپ، بر محور دفاع از بامیان متمرکز شده اند. به نظر می رسد که بعد از انقلاب تبسم، حرکت رادیکال تری در حال شکل گیری است. بامیانی ها پیروز می شوند.