-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

تاثیر مرگ ملا اختر منصور بر مناسبات افغانستان، پاکستان و آمریکا

پیرمحمد ملازهی شهروند پاکستان- برای دپلوماسی ایرانی
 

اینکه مرگ ملا اختر منصور در مناسبات پاکستان، افغانستان و آمریکا چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت، خیلی زود است که دست به قضاوت زد. با این حال روی اصل تاثیرگذاری آن چه مثبت و چه منفی تردیدی جدی وجود ندارد. تصور می شود که با احتساب موقعیت حساس و ویژه ای که اکنون در افغانستان، آسیای مرکزی و پاکستان در حال شکل گیری است و آنچه در خاورمیانه عربی در ارتباط با خلافت خود خوانده داعش در سوریه و عراق در جریان است، بحث خلافت خراسان بزرگ داعش به تدریج دارد توجه بیشتری را به خود جلب می کند. بازگشت سازمان القاعده به افغانستان و قدرت گرفتن داعش در بخش هایی از افغانستان به ویژه در شمال این کشور در امتداد مرزهای مشترک این کشور و آسیای مرکزی حساسیت های روسیه را نیز بر انگیخته است. حساسیت هایی که  روس ها را در دو جهت فعال کرده است.

بدین معنا که از یک طرف تمایل به حضور مجدد نظامی در مرزهای افغانستان و تاجکستان پیدا کرده اند و در حال تمرکز نیرو هستند و از طرف دیگر به طرف طالبان گرایش یافته اند تا از ظرفیت آنها برای مهار نفوذ داعش در آسیای مرکزی، چچن و مناطق مسلمان نشنین فدراسیون روسیه بهره گیرند. پیشنهاد گسترش مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان که تا کنون 5 دور آن بین پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا و بدون حضور طالبان بدون نتیجه برگزار شده است، بخشی از همین تمایل روس ها را نشان می دهد. روسیه پیشنهاد کرده است، جمهوری اسلامی ایران، هندوستان و روسیه به مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان بپیوندند.

 با توجه به این گونه مسایل است که می توان تصور کرد مرگ ملا اختر منصور در جهت گیری های منطقه ای قدرت های منطقه ای و بین المللی در جنوب آسیا، موثر است ولی این تاثیرگذاری الزاما مثبت نخواهد بود و از ظرفیت حرکت به طرف تشدید بحران و مناسبات پاکستان و افغانستان از یک طرف و منابع منطقه ای قدرت مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه که هر کدام به نوعی در تحولات افغانستان منافعی برای خود تعریف کرده اند و نیز منابع جهانی قدرت، آمریکا، روسیه و چین، موثر است.