-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۴, سه‌شنبه

توصیه وحید عمر به تلویزیون های «خارپنچر»به رسانه هایی که پیوسته اشخاصی چون حسن حقیار و نظر محمد مطمین و چند انسان فاشیست و تندرو دیگر را در بحث های خود به عنوان کارشناس پشتون دعوت میکنند٬‌عاجزانه پیشنهاد میکنم تا این دو سه شخص را دیگر در بحث های خود دعوت نکنند. موضع گیری های طالبان را میشود از سخنگویان رسمی طالبان بگیرند.
با این کار از یکطرف جلو ترویج تروریزم و افراطیت از میز های این رسانه ها گرفته میشود. از سوی دیگر مبادا این ذهنیت ایجاد شود که یک تعداد رسانه ها در میان این همه جمعیت کلان جوانهای آگاه و روشنفکر و درس خوانده و متمدن پشتون قصدا همین چند پشتون طالب دوست را دعوت میکنند.