-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

"محمد قسیم" برادر راننده موتری که رهبر طالبان را آورده بود در گفت و گو با رویترز مدعی شده است برادرش ملا منصور را از منطقه تفتان در مرز بین پاکستان و ایران سوار خودرو کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز به صورت رسمی به این ادعای منابع پاکستانی پاسخ نداده است. وزارت خارجه پاکستان گفنه است که پاسپورت ولی محمد نام، ویزای یک ماهه ایران داشته و همان روز مهر خروجی ایران را خورده بود.