-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۴, سه‌شنبه

 گزارش های پیوسته یی واصل شده است که در نزدیکی مرز تورخم ده ها تن از کودکان ربوده شده از کابل و دیگر مناطق افغانستان به شکل پنهانی نگهداری شده و همه روزه، سه یا چهار نفر آنان به فروش می رسند و به استقامتی راست ایستگاه مرزی تورخم به داخل خاک پاکستان حرکت داده می شوند. هم اکنون آدم ربایان حرفه یی چندین خانه را در مسیر کوه بلند دست راست در تصرف خود دارند و بچه ها در همان جا نگهداری می شوند.