-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

خارجی ستیزی ساخته گی شاخه حکمتیار

اشاره: حکمتیار پس از حصول توافق با امریکا و پاکستان به «جمهوری اسلامی!» افغانستان ملحق می شود. بعید است وی بتواند با گروه های داخل حکومتی گذاره کند. 


محمد حکیم حکیم معاون و سرپرست حزب اسلامی حکمتیار در صحبت با رادیو آزادی گفت، در بعضی مسایل هنوز هم اختلافاتی موجود اند. آقای حکیم گفت، برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان باید یک جدول زمانی معین ایجاد گردد.

وی گفت:

"موضوع مورد اختلاف حضور نیروهای خارجی در افغانستان است و برای این کار باید حداقل یک جدول زمانی معقول ایجاد گردد. حزب اسلامی روی این مسئله تأکید دارد که یک جدول معقول زمانی برای خروج قوای بین‌المللی وضع گردد که بر اساس آن نیروهای خارجی افغانستان را ترک نمایند و این کشور از حالتی که با آن مواجه است، خارج گردد."