-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

ماجرای محترم علیم پاکستانییک. دقیقاً در تاریخ 4/12/1393 که جلسه تخنیکی پیرامون لین برق 500 کیلوولت با حضور تیم تخنیکی انجنیران، اساتید و نمایندگان مردم بامیان در شرکت برشنا برگزار شده بود، اسد علیم پاکستانی به حیث نماینده بانک انکشاف آسیایی در این موضوع پرزنتشین را ارایه کرد که کاملا یک جانبه، خلاف واقع و خلاف نظرات تخنیکی شرکت فیشنر بود. در همان جلسه هرچند خود را نماینده بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی در افغانستان معرفی کرد اما به هویت اصلی او شک کردیم که چطور نماینده یک بانک معتبر جهانی چنین گزارش‌های یک جانبه می دهد و چه ارتباطی میان این شخص و شرکت برشنا وجود دارد؟

دو. پس از از اینکه در تاریخ 12/10/1394 پروسه لین برق 500 کیلوولت از مسیر سالنگ به کمیته تدارکات ملی ارایه شد و با اعتراض استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری که چرا مسیر بامیان - میدان وردک را تغییر داده اید، متوقف شد و پس از نامه مستدل و مستند معاون دوم ریاست جمهوری عنوانی رییس جمهور داکتر محمد اشرف غنی در مورد تغییر مسیر این لین برق توسط شرکت برشنا و سپس حضور وزیر انرژی و آب و رییس شرکت برشنا در دفتر معاون دوم ریاست جمهوری و تشکیل کمیته تخنیکی برای بررسی مجدد مزایا و مشکلات دو مسیر جهت ارائه و تصمیم‌گیری در کابینه، اولین جلسه کمیته تخنیکی ساعت 3 پس از چاشت در وزارت انرژی و آب در تاریخ 22/10/1394 با ریاست وزیر انرژی و آب برگزار گردید. دوباره همان شخص (اسد علیم پاکستانی) همراه با مسوولان شرکت برشنا در جلسه حاضر شد و پرزنتشین خود را ارایه کرد. باز مثل سابق به صورت جانبدارانه آمار و ارقام دروغ و دست کاری شده و خلاف واقع ارایه کرد که حتی مورد قبول مسوولان شرکت برشنا نیز نبود و مثل گذشته مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت و بدون پاسخ دادن به پرسش ها جلسه را ترک کرد!

به عنوان نمونه به چند مورد از ارایه معلومات دروغ و خلاف واقع که اسد علیم در حضور وزیر انرژی و آب و سایر اعضای کمیته تخنیکی ارایه کرد، اشاره می‌شود:
1-تفاوت فاصله بیشتر بامیان از مسیر سالنگ را 125 کیلومتر بیان نمود این در حالی است که طبق ماستر پلان که توسط شرکت فیشنر آلمانی در آپریل 2013 تهیه شده، 59.9 کیلومتر و طبق گزارش دوم شرکت فیشنر در ماه مارچ 2013 ، 79.8 کیلومتر ذکر شده است.

2-در قسمت تفاوت هزینه مسیر بامیان نسبت به مسیر سالنگ، اسد علیم 150 میلیون دالر هزینه اضافی آمار داد این در حالی است که بر اساس ماستر پلان برق کشور که توسط شرکت فیشنر تدوین شده است، هزینه اضافی مسیر بامیان نسبت به سالنگ در حدود 21 میلیون دالر و طبق گزارش دوم شرکت فیشنر 34 میلیون دالر و طبق برآورد وزارت انرژی و آب در سال 2014 در حدود 24 میلیون دالر تفاوت هزینه دارد.

3-در یک دخالت آشکار جهت انحراف تصمیم گیری از مسیر اصلی می گوید که انتقال برق از مسیر بامیان امکان پذیر نیست. این در حالی است که شرکت متخصص برق آلمانی در موارد متعدد در ماستر پلان و هم چنین در سند مقایسه میان مسیر سالنگ و بامیان، مسیر بامیان را ترجیح داده است.

4-بر خلاف ادعای مسوولات شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در این روزها و شب ها در کنفرانس‌های خبری و مناظره های تلویزیونی که می گویند تصمیم تغییر مسیر از بامیان به سالنگ فقط توسط دونرها درخواست و انجام شده است نه شرکت برشنا و وزارت، اسد علیم مدعی است که تصمیم تغییر مسیر بامیان به سالنگ توسط MEW, CEO DABS, MOF and ADB یعنی وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا، وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی گرفته شده است.

حال پرسش که مطرح است این است که آیا ادعای اسد علیم پاکستانی درست است یا ادعاهای که در این روزها توسط مسوولان شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب مطرح می‌شود؟

نکته پایانی اینکه امیدوارم عالی جنابان محترم رییس جمهور و ریاست اجرایی و سایر رهبران حکومت وحدت ملی به این موضوع توجه جدی نموده و از ماهیت اسد علیم پاکستانی و دخالت های پیدا و پنهان وی در انحراف پروژه های ملی و نحوه ارتباط وی باشرکت برشنا، مردم افغانستان را آگاه سازد که آیا واقعا بانک انکشاف آسیایی دستور داده که یک کارمند آن بانک به این صورت معلومات و اطلاعات دروغ و خلاف واقع به تصمیم گیرندگان دولت افغانستان بدهد یا وی مأموریت دیگری در کشور ما دارد؟!.

توسلی غرجستانی عضو کمیته تخنیکی