-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

اشتباه استاد خواجه موسی فریوراستاد خواجه موسی فریور، ( که از زمان زندان حق استادی و راهنما برای من- مأمون- دارد) در خصوص مذاکره میان دولت و حزب اسلامی گفته است:
اشرف غنی قصد دارد باب مذاکره و مفاهمه را با تمام مخالفان مسلح دولت باز کند یکی از نکته های مثبت در مذاکره با حزب اسلامی این بود که مذاکرات بین الافغانی بود و پای خارجی ها به میان نیامد. اعتقاد من بر این است که اگر پای خارجی ها به میان می آمد، این مذاکره هم مانند مذاکرات چهارجانبه به نتیجه خاصی نمی رسید. بنابراین مذاکرات بین الافغانی یگانه راه حل است و یک پیام خوبی را به طالبان می دهد که آنها نیز به صلح بپیوندند.
استاد فریور، از روی خوش خیالی وبی خبری چنین میگوید. بدون توافق امریکا، پاکستان وانگلیس، حتی نام حکمتیار نمی توانست به دهان رسانه ها بیفتد. همین «نتیجه خاص» مذاکره به اثر فیصله «خارجی» ها حاصل شده است. بحث «بین الافغانی» چیزی بیش از اختراع یک لغت بر یک زمینۀ مجهول نیست. نام حکمتیار درج فهرست «سیاه» بین المللی است؛ بدون تغییر موضع آن ها چیزی اتفاق نمی افتاد.