-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

فروبردن سوزن زیرناخن «شورای مردمی»؛

رییس جمهوردر نشست مشترک با اعضای شورای ملی:
1 تمام اسناد ومدارک مربوط به پروژه انتقال برق فردا به مجلس شورای ملی فرستاده می شود.
2 مسیر سالنگ برای انتقال برق ، سه سال قبل به پیشنهاد محمد اسماعیل وزیر انرژی وآب وقت وبا امضای مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم نهایی شده بود. حکومت وحدت ملی در تعیین مسیر نقش ندارد.
پ.ن: امضای فهیم و اسماعیل خان اهمیت ندارد؛ حق انسان ها با ارزش تر از امضای دو نفری است که سخت اشتباه کرده اند.