-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۸, شنبه

این خینه دیگر رنگ ندارد. روزنامه نیویورک تایمز نگاشته است، حمله بالای ملا اختر محمد منصور نشانهء از خشم امریکا در برابر سیاست دوگانه پاکستان است که از یک سو در مبارزه مشترک علیه تروریزم با واشنگتن همکاری می‌کند و از سوی دیگر به طالبان و حتی شرکای تندرو آن مانند شبکه حقانی پناه داده است.