-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

پاسخ حسابی نوید «محمدی» به هارون «نجفی زاده»

اشاره: من در بی بی سی کار کرده ام. اصول بی بی سی هرگز ایجاد فضای تقابل با دومین فرد با صلاحیت یک حکومت نیست. هارون هیچ گاه مجاز نبوده است که بدون صوابدید بی بی سی جرئت کند این مسأله را فاش کند. یک همکار محلی خود سرانه اجازه چنین کاری را ندارد؛ ورنه، کار خود را از دست میدهد. (مأمون)


من شخصاً در سفر عبدالله به چین، شاهد هدیه‌ای که گزارشگر بی بی سی نقل کرده است، نبودم. پانزده رسانه در سه روز مکمل تلاش کردیم، ولی داکتر عبدالله حاضر به گفتگو و ارایه یک کلیپ خبری نشد. اما برای بی بی سی فُرصت کرد تا گفتگوی ویژه داشته باشد و این گزارشگر بی بی سی بود که بیشتر از هر کس دیگر، چسبیده بود به داکتر و مجال صحبت به دیگران را نمی‌داد.
شاید هم هدیه را به پاس خوش‌خدمتی‌های گزارشگر بی بی سی، تنها به او پیشنهاد کرده باشد.
ما کور شویم اگر رنگ دالر را دیده باشیم!
دوم اینکه جناب نجفی زاده وقتی از اصول گپ می زند، می خواهم بپرسم آیا از هوتل ، تکت رفت و برگشت و دیگر امکانات که عبدالله فراهم کرده بود استفاده نکرد؟ یا این بخش مربوط اصول بی بی سی نمی شود؟