-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

داروغه های لایعقل در بازار مزارشریف

سوء استفاده از وظیفه دولتی !!!
این بار در بلخ !


دیشب شاهد یک رویداد جالب اما وقیحانه بودم. یک فرد ملبس با لباس سفید افغانی در نزدیک سرک مندوی با کرولای سفید مدل 97 و دارای نمبر پلیت 23541 آمد؛ چون خودم مصروف خریداری بودم. نزد هر دکاندار میرفت و یک دانه زردآلو و شفتالو از پیش شان گرفته و میل میکرد. از نزد یک دکاندار میوه خریداری میکردم که گفت این " صاحب منصب صاحب مفته خور است هرشب نشه و مست می آیه و با اذیت دکاندار ها دوباره بر میگرده". جالب این جا بود که خودم شاهد چنین رویدای بودم. نزد همین دکاندار آمد و یکدانه زردآلو میل کرد و با طمطراق گفت که میوه ات مزه دار نیست. خوب قصه کوتاه ؛ دیری نگذشت که متوجه رفتار زشت اش با دکانداران شدم و سرانجام بدون کدام دلیلی به دشنام دادن بنده هم پرداخت. دیدم که خیلی ها مست و بیخود است؛ واکنشی نشان ندادم. اما مسئله متحیر کننده برایم این است که چرا با این گونه افراد برخورد انضباطی صورت نمی گیرد.
امیدوارم مسئولین محلی بلخ جلو این چنین افراد زورگو را که دیگران را بدنام میکنند بگیرند تا از یکسو باعث اذیت و آزار مردم نشوند و از سوی هم درسی باشد برای دیگران.
بدرود !
از برگه همایون «سلیمی»