-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

شمارش معکوس برای افتادن در یک فاجعه

اردو و پلیس! باید در کمال احتیاط و به کارگیری امکانات از تصادم قومی و گسترش خشونت خیابانی جلوگیری کنید. حکومت ها عوض می شوند؛ اما اردو وپلیس جزو مردم باقی می مانند. اجازه ندهید که شیطان رجیم نفاق ونومیدی از خوشحالی به روی همۀ ما قهقه بزند.


متأسفانه زبان مشترک و بردباری بین دولت ومعترضان درحال لال شدن است و اوضاع طوری پیش می رود که حکومت کابل و «شورای مردمی» دریک قدمی مرز درگیری رسیده اند. سراسر دیشب، عملیات چند جانبۀ سد بندی جاده ها، نقل و جا به جا سازی کانتینر ها به هدف حفاظت ارگ و مراکز مهم نظامی ادامه داشته است. باستیل کابل، معابر کلیدی و تأسیسات نظامی غرق در آهن و دیوار های مرتفع سنگی شده است.

از یک جانب، هنوز خرده امیدی برای بازگشت به مدارا موجود است؛ از دیگرسو گویا هرگونه فرصت برای پرهیز از درگیری محتوم از دست رفته است. مراجع «عملیاتی» که مجموعه رویداد های چنین بحرانی را گام به گام طراحی کرده اند، به دنبال خلاص شدن از بار سنگین وکج «حکومت غنی- عبدالله» اند.

آن ها تا سرنگونی و شکستن «باستیل» کابل ویک دست سازی حاکمیت جلو میروند؟

نشانه ها از همین حالا قابل رؤیت اند. براندازی حکومت «دوسره»، گرفتاری افراد شامل فهرست، و واگذاری قدرت به نظامیان و سپس، انتقال قدرت سیاسی به یک شورای بی طرف. شورای مؤقت بی طرف، بی درنگ،  با تعلیق پروژه توتاپ، تاریخ مشخص برگزاری انتخابات «زودهنگام» را اعلام خواهد کرد. امریکا پوره مطلع است که حکومت کابل با این وضعیتی که دارد، اگر حالا از میان نرود، در ماه سنبله ( با اتمام دور دوسالۀ حکومت) سرنگونی اجتناب ناپذیر اتفاق خواهد افتاد. از همین حالا اردو و نظامیان آماده شوند تا مردم را حفاظت کنند و موازنه نگهدارند.