-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

در شمال، چیزهای دیگری در جریان است.فرهاد عظیمی نماینده بلخ در ولسی جرگه در صحبت به رادیو آزادی گفت:

" در سرپل جوزجان و فاریاب این عمومیت دارد اینکه با استفاده از امکانات دولتی فقط تقویه یک جناح مشخص که هوا دار جنرال عبدالرشید دوستم است صورت می‌گیرد ما نمونه را داریم در سرپل که پوسته و یا تأسیسات قطعه شاهراه منسوبین اش بیرون کشیده می‌شود و قطعات ملیشه غیر مسئول بنام خیزش مردمی در آنجا جا بجا می‌شود."
بشیر احمد ته ینج سخنگوی جنبش ملی درجواب چنین گفت:

"ادعای که صورت گرفته این از عدم معلومات کافی برخی کسانی است که در این باره صحبت می‌کنند تعینات و تقرری‌ها به اساس مشوره با شورای امنیت و ارگان‌های محلی افغانستان صورت گرفته و هیچ گونه نیازی برای ساختن ملیشه و در اختیار قراردادن امکانات نظامی بدست افراد غیر مسئول وجود ندارد."