-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

ارزش انسانی و تاریخی جنبش روشنایی برای عدالت، یک میلیون بار نسبت به  امضای مارشال فهیم و اسماعیل خان فضیلت دارد. حکومت باید از دست اندازی ها در مسیر مطالبات عمومی دست بردارد. ساعت به ساعت فرصت از دست میرود.