-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۱, سه‌شنبهخبرهای حاصل از گردش آوازه ها مشعر اند که سید معصوم استانکزی بدون آن که با چالش نماینده گان گروه های مجاهدین و طرفداران عطا نور مقابل شود، رأی لازم برای تصدی ریاست امنیت ملی را به دست خواهد آورد. معامله صورت گرفته است.