------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۱, سه‌شنبهخبرهای حاصل از گردش آوازه ها مشعر اند که سید معصوم استانکزی بدون آن که با چالش نماینده گان گروه های مجاهدین و طرفداران عطا نور مقابل شود، رأی لازم برای تصدی ریاست امنیت ملی را به دست خواهد آورد. معامله صورت گرفته است.