-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

یاد نامه یی که به ارتباط درگذشت استاد محب «بارش» در روزنامه «ماندگار» منتشر شده، اغلاط عجیب وغریبی دارد. نظری پریانی، مگر کجا بوده؟