-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

گزارش شده که حشمت بایانی یکی از تفنگداران غیرمسئول در پروان، شکار طیاره بی سرنشین امریکایی شده است. وی چند روز قبل، بساط تظاهرات مردم به هدف حمایت از عبور خط برق از معبر سالنگ را برهم زده بود.