-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲, یکشنبه

داکتر گلبدین دریک جای خسته کن مقرر شده. هرکسی که برایش مشوره داده، اشتباه کرده؛ سرش کلاه گذاشته. آن جا دق میاره و بیشتر به فیس بوک معتاد میشه. او از دست چرخه گیران زود فرار میکنه... بسته اش کنی تا پنج بجه در دفتر تاب نمی آره. بیکاری و آزادی برایش خوب بود.