-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

عواقب اشتباهات امریکا زهر خود را می کند ظاهر

اشاره: 700 صفحه گزارش پنتاگون در شرح سردرگمی امریکا در افغانستان


نشریه دی ترمپت در شماره جدیدش مقاله را به نشر رسانیده است تحت عنوان سردرگمی نیروهای امریکایی در افغانستان.

به نوشته نشریه، یک گزارش محرم پنتاگون نمایانگر سر درگمی نیروهای امریکایی در عملیات‌های جنگی در افغانستان است.

بر اساس گفتهء شاهدانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است، قوای خاص امریکایی در این مورد سراسیمه اند که تا چی حد اجازهء دخالت و کمک در جنگ علیه طالبان را دارند.

این گزارش ۷۰۰ صفحه یی به دنبال تحقیقاتی تهیه شده است که بعد از حمله هوایی بر شفاخانهء داکتران بدون سرحد در ولایت کندز در اکتوبر سال گذشته، رخ داد.

به گفته نشریه نیروهای خاص امریکایی در افغانستان به حیث مشاورین تلقی می‌شوند نه جانب دخیل در جنگ، ولی زمانیکه کندز برای ۱۵ روز به دست طالبان افتاد نیروهای امریکای نقشی تهاجمی را اختیار کردند.

نشریه به بیانات جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی قوای امریکایی در افغانستان اشاره کرده که به نیویارک تایمز گفته بود: "حادثهء سقوط کندز یک وضعیت مأیوسانه بود، عساکر امریکایی این را درک کرده اند که اگر اقدام نکنند و به طور فوری دخیل نشوند مشکل بزرگتر خواهد شد."

کلیفلند گفته است تراژیدی کندز چیزی است که قوای امریکایی را در افغانستان از دخالت قاطع مانع می‌شود.