-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

انگلیس از کشتن ملامنصور راضی نیست.


مایکل سیمپل: هبت الله از پاکستان دستور نمیگیرد!
مایکل سیمپل بهتر از رهبران جهادی، مجاهد شناس، طالب شناس، افغانستان شناس و ملاشناس است.


وی در گفت و گو با ضیاء شهریار مدعی شد که طالبان انشعاب نکرده اند. درحالی که تا کنون صد ها تن درجنگ میان گروهی بین جناح های متخاصم طالب، صد ها تن کشته شده اند. مایکل خان اظهارداشت: 
هبت‌الله تلاش می‌کند که از این رقابت‌ها دوری کند. به هر صورت در چنین تشکیلاتی با وجود شبکه و شاخه‌های مختلف، تنش وجود دارد و این طبیعتا به معنی مانورهای قدرت رهبران برای بدست آوردن اختیارات و امکانات بیشتر است و همه آنها به معنی انشعاب نبایستی تعبیر شود.
وی به اشاره به گروه ملارسول به نقل از ملاهبت الله گفت که به آن ها ضرورتی نیست.
مایکل می گوید: او مفتی ملامنصور بوده و جنگ های داخلی علیه ملارسول را توجیه مذهبی کرده است. هبت‌الله نشان می‌دهد که هبت‌الله هم به اندازه ملا منصور تندرو است.
اگر هبت‌الله برای این مسایل گوش شنوایی نداشته باشد خوب ممکن است با مشکل مواجه شود. اگر از من بپرسید که چگونه احتمال یک تغییر را در روش تندرویانه طالبان می‌بینم، باید بگوییم به نظر من این تغییر نمی‌تواند از سوی آمریکا یا افغانستان و شاید با کمک پاکستان ایجاد شود، بلکه چنین تغییری باید در داخل طالبان بوجود آید. ( به نظرمایکل، طالب باید تعدیل شود نه سرکوب)
سیمپل درخصوص رابطه هبت الله با مقامات پاکستان می گوید: خوب این نکته مهمی است. افرادی مانند او نیاز به امنیت دارند؛ نیاز به آزادی عمل برای فعالیت‌های سیاسیت‌شان دارند. در این چارچوب باید مراقب باشند تا مشکلاتی را برای آنها که این کمکها را برایشان فراهم می‌کنند بوجود نیاورند. با این نکته مخالفم که این گونه افراد بنابر این از مقامات آن کشور مثلا دستور می‌گیرند و نمی‌توانند کاری را در مخالفت با آنها انجام دهند. درباره افغانهایی که در پاکستان زندگی می‌کنند و قضیه طالبان، این روابط کمی با این گونه نگاههای (ارباب رعیتی) متفات است.
در زمان منصور می‌دانیم که القاعده با منصور به عنوان "امیر المومنین" بیعت کرده بود. و طالبان نبز آن را علنا اعلام کرده بود. در همین زمان خوب هبت‌الله روحانی طالبان بوده پس خوب منطق حکم می‌کند که او هم با این موضوع همراه و موافق بوده است. سخت است که بگوییم هبت‌الله تغییر موضع دهد و اگر مثلا ایمن ظواهری اعلام بیعت با او بکند بتوان تصور کرد که هبت‌الله با آن مخالفت کند و یا درباره آن سکوت کند.