-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

نجیب «بارور»؛عدالت برای «تبسم» و بامیان

نام شکوهمندِ عدالت «هزاره» است.


از شب مترس هم‌وطنم، بیش‌تر برآی!
اینک زمین که داعیه‌دار ستاره است

با این شعر می‌خواهم حمایتم را از پروژه «توتاپ» از مسیر بامیان اعلام کنم. تاریکی‌یی را که طالبان در چشمان بودا فرو برده بودند، وقتش است که به روشنایی مبدل گردد، حمایت از بامیان؛ حمایت از بودا یعنی حمایت از خورشید در برابر ظلمت است.
تا از هجوم سینۀ ما درد پاره است
نام شکوهمند عدالت «هزاره» است
قومی که از تبار فریدون و آرش است
قومی که از شهامت رستم عصاره است
تا راه، گام، جاده، سفر هست... می‌رویم
تاریخ را شکستن و عزمِ دوباره است
از شب مترس، هم‌وطنم بیش‌تر بر آی
اینک زمین که داعیه‌دار ستاره است
موجیم و سرکشیم و سرودیم و آشتی
ما را که عار از سکنای کناره است
ای خواهرم که خون تو شمشیر را شکست
تا نام توست، در دل ما یادواره است
آن گردن نداشته‌ات را بلند گیر
وقتی به گوش رهبرمان گوشواره است
در پشت «ارگ» با قلم خون نوشته‌ایم
نام شکوهمند عدالت «هزاره» است
نجیب بارور
از کتاب "هندوکش بی اقتدار"
نکته، این شعر را در تظاهرات میلیونی کابل به تبسم تقدیم کرده بودم