-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

اندر شناخت «افغان» ها

من مردی را می‌شناسم که کتاب‌های پوش‌سرخ مارکس در کتاب‌خانه‌ی پدری‌اش خاک می‌خورد و می‌گوید عاشق چه‌گواراست، با رفقای دموکراتش که می‌نشیند پیامبر اسلام را فحش می‌دهد و شب‌ها از چپ‌کوچه‌یی که به خانهٔ شان منتهی می‌شود که می‌گذرد از ترس، بسم الله الرحمن الرحیم را با شش کلمه تند تند می‌خواند و حضرت عمر را به کمک در برابر شیاطین پیدا و پنهان فرا می‌خواند.
من کسی را می‌شناسم که به افکار اسماعیل یون سراپا ارادت دارد و بخاطر عکس گرفتن با لطیف پدارم ماه‌ها انتظار می‌کشد. 
من آدم‌های عجیبی را می‌شناسم.
از برگه جلیل بهفر