-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

وحید «عمر» حساب خود را از فساد بچه ها و خسربره های دپلومات شده جدا کرد.

یک هفته ی که من به روم آمدم٬ پیام ها و تماس های بیشماری در موارد مختلف گرفته ام. این پست را متحد المال به همه ی دوستانی که در موارد کاری با من شخصی تماس گرفته اند می نویسم.


دوستان عزیز٬
ما به عنوان کسانی که از پول بیت المال افغانستان معاش میگیریم٬ مکلف استیم کار کنیم و از فعالیت ها و کارکرد های خود برای تان گزارش بدهیم. شما هم به عنوان شهروندان افغانستان حق و مسوولیت دارید تا از ما بپرسید که ما چی میکنیم.
به اساس عرف دیپلماتیک تا زمانیکه من رسما به دولت ایتالیا تقدیم اعتماد نامه نکرده باشم٬ اجازه ندارم تا به فعالیت های دیپلماتیک و رسانه ای بپردازم. از همان جهت تا آن زمان تمام توجه ام بر مسایل داخلی سفارت است.
شما به زودی از طریق رسانه ها٬ ویب سایت رسمی٬ صفحه فیسبوک رسمی و تویتر رسمی سفارت افغانستان درایتالیا از فعالیت های روزمره ما آگاه خواهید شد٬ و هم خواهید توانست در مورد کار هایی که مربوط ما می شود برای ما بنویسید تا ما اقدام کنیم.
میدانم که با آمدن من به این سفارت انتظارات شما بیشتر شده و من این را برای خود و تیم کاری ام یک فرصت خوب برای کار و خدمت میدانم.
مطمین باشید که مدت کوتاهی که اینجا استم٬ تفریح و استراحت در اولویت هایم نیست.