-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

آیا فیروز کندزی، به آدرس غلط رفته؟

میرمحمد «امانی» نوشته است: ( از اشتباهات نگارشی اش بگذرید، خشمش مقدس است)
چه می توان کرد؟ اکثریت این خبث طینتان حاجی استند.


این انسان راهمه میشناسد به نام فیروز کندزی، کسی که هزاران طفل و کودک مردم مسلمان را در کار خلاف قانون دین اسلام، خلاف انسانیت وایمان و کار نامشروع لواطت... زنگ جامن بچه بازی همه شب را تابه سحر سپری میکرد که در تاریخ دنیای اسلام بنام فاسد ترین انسان لواطت کار معرفی شده بود.  دوستان از علمای نازنین پرسان کنید عمل لواطت را بارهاوبارها انجام دهد آیا درطول عمرش پاک میشود نخیر هرگز پاک نمیشود تا به روز قیامت کثیف جنوب میماند بر همینطور انسان کثیف لعنت حج بیت الله شریف جای پاکان جای انسانهای پرهیزگار جای انسانهای صالح است. خرعیسی که هزار بار به مکه برود باز همان خراست این انسان پست کثیف هم مثل خر عیسی