-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲, یکشنبه

به گزارش رشد، به نقل از کلید، بشیر احمد تیینج، سخنگوی جنبش ملی گفته که جنرال دوستم با حکومت ملی به صورت کامل قطع رابطه نکرده، ولی با تعقیب امور حکومتی از طریق تماس تلفونی، اخیراً به رسم اعتراض به منزوی شدن اقوام ترک‌تبار در جلسات کلیدی حکومت اشتراک نمی‌کند.
یعنی دوستم میخواهد درمیدان جنگ شمال باقی بماند. راز اصلی درهمین جاست. گلبدین هم آمده و پیوسته از گرفتن و تصرف پنجشیر هم صحبت می شود. باقی ماجرا به آسانی قابل درک است.