-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

نشانه گیری مغز اسلامی وافغانی

از برگه طارق ثاقب
طارق این مطلب را از صفحۀ هادی کامیار برداشته


کُت و شلوار بر تن، تیپ هم زده.دفتر یاد داشت بزرگی هم زیر بغل دارد.به فرد دومی که کنارش نشسته حرف می زند: « تمام این مشکلات و تقصیرات به دوش خارجی ها و کفار است.آنان به هر دو طرف جبهه سلاح می دهند تا همدیگر را بکُشند.به من سلاح می دهند که تو را بکُشم، به تو سلاح می دهند که مرا بکُشی.هر دو طرف جبهه افغان ها و مسلمان ها کشته می شوند...»
خواستم حرفش را قطع کنم و چیزی بگویم،دیدم موقع مناسبت نیست.شاید مداخله ی من بحث را جای دیگری ببرد.با خودم گفتم: آدم احمق! فرض کنیم، این خارجی ها و کفار است که به تو سلاح می دهد، تو چرا دیگری را می کُشی؟ سلاح که نمی تواند به خودی خود کسی را بکُشد.یکی باید باشد که آن ماشه را بکَشد.این چقدر احمقانه و کودکانه است که کسی چوبی به تو بدهد و بگوید فلانی را بزن. و تو بعد از کوبیدن به فرق طرف،بگویی چوب را کسی دیگری دستم داد. مقصر اوست !